Hoe vraag ik een Toekomstbestendig Wonen lenen Consumptief aan voor zonnepanelen in Gemeente Ede?

Als u zonnepanelen koopt voor uw bestaande woning in gemeente Ede, dan kunt u mogelijk gebruik maken van een lening. Deze lening heet de Toekomstbestendig Wonen Lening Consumptief. Check wel even of u voldoet aan de voorwaarden. Het aanvragen van de lening voor zonnepanelen is best makkelijk als u weet wat u moet doen. Als u ons stappenplan volgt hoeft het niet meer dan 10 minuten te kosten. 

 

Stap 1 – Kies voor een leverancier van uw zonnepanelen

Als u een aanvraag doet voor een duurzaamheidslening voor zonnepanelen dient u een specificatie van de te nemen maatregelen en een overzicht van de kosten voor materiaal en arbeid aan de beoordelaar te overhandigen. De beoordelaar van uw aanvraag zal kijken naar het volledige bedrag exclusief de BTW op de offerte. Dit is het maximale bedrag wat u mogelijk zou kunnen lenen. U dient dus voordat u een aanvraag gaat indienen een keuze te maken voor een partij die bij u de zonnepanelen gaat leveren.

Alles op Groen levert zonnepanelen in Ede. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze adviseurs. U ontvangt dan niet alleen een voor de aanvraag geoptimaliseerde offerte maar ook een advies op maat hoe u een zo hoog mogelijk rendement uit uw zonnepanelen zou kunnen krijgen.

Stap 2 – Aanvraagformulier via DigiD

De aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een online formulier van de gemeente Ede. U komt bij het formulier door in te loggen met uw DigiD. Als het huis op naam van u en uw partner staat moeten jullie deze allebei ondertekenen met DigiD.

Log in volgens de instructies zoals op de inlogpagina staat vermeld. Zodra u bent ingelogd wordt u naar een omgeving gebracht van de gemeente. Hier kunt u uw aanvraag voorbereiden en vervolgens verzenden.

Op de vraag of u een consumptief of hypothecaire lening aanvraagt kruist u consumptief aan.

Stap 3 – Gaat het om een nieuwbouwwoning?

Gemeente Ede maakt onderscheid tussen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen bij de aanvraag van een lening.

Bij nieuwbouw –  U kunt alleen een lening krijgen als uw woning een betere energiekwaliteit krijgt dan wettelijk is vereist. Om dit aan te tonen vraagt de beoordelaar om een EPC berekening toe te voegen waaruit blijkt dat de energieprestatie van de woning minimaal 25% beter is dan de wettelijke eis in het bouwbesluit. Meestal kunt u dit document opvragen bij de projectontwikkelaar of aannemer. De EPC berekening dient u als bijlage mee te sturen.

Bij bestaande woning – U vult “Nee” in. U kunt dan door naar de volgende stap.

Stap 4 – Maatregelen

Vul als duurzaamheidsmaatregel “Zonnestroom PV-systeem” in. U vraagt de lening aan voor Zonnestroom PV en niet voor zonnepanelen postcoderoosproject.

Voor een zonnepanelen-installatie is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Heeft u een monumentaal pand of wilt u de zonnepanelen in een weiland plaatsen, dan kunt u voor de zekerheid even contact opnemen met de gemeente of Alles op Groen.

Stap 5 – Totaalbedrag invullen

In Gemeente Ede is het maximale bedrag dat u kunt lenen het totaalbedrag op uw offerte exclusief de BTW. In het formulier vult u bij het kopje “Geschatte kosten” het totale bedrag op de offerte in. Dat wil zeggen inclusief de btw. Vervolgens vult u daaronder het bedrag in dat u wilt lenen, namelijk het totaalbedrag exclusief de BTW.

De BTW betaalt u eerst zelf. Als particulier kunt u de BTW op zonnepanelen terugvragen. Dit duurt ongeveer 2 tot 4 maanden. Meer over BTW teruggave bij zonnepanelen.

Stap 5 – Bijlagen

De beoordelaar van gemeente Ede vraagt bij de aanvraag om twee bijlagen. U dient een document mee te sturen waarin de technische details staan van de te nemen maatregel. Daarnaast dient u een document aan te leveren waaruit de totale kosten van de te nemen maatregel blijkt. Daarbij wil de beoordelaar inzicht hebben in zowel de materiaalkosten als de kosten voor de werkzaamheden.

De offerte van uw zonnepanelen-leverancier is vaak zodanig opgesteld dat deze integraal kan worden bijgevoegd. Zeker als u een offerte van Alles op Groen heeft kunt u er vanuit gaan dat u de beoordelaar hiermee voldoende informeert.

Stap 6 – Controleren en versturen

Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u hem ondertekenen. Controleer voordat u alles verstuurd of u alle bijlagen hebt toegevoegd

Ingestuurd, en dan?

Nadat u het aanmeldformulier heeft opgestuurd zal de beoordelaar van de gemeente kijken of alles volledig en juist in ingevuld. Daar kan even wat tijd overheen gaan voor u een reactie krijgt. U krijgt een van de volgende reacties:

Afgekeurd – Als de gemeente uw aanvraag afkeurt, ontvangt u een brief waarin de beoordelaar van de gemeente zijn besluit toelicht. Mogelijk voldoet u niet aan de voorwaarden, is de aanvraag incompleet of is de pot met geld op.

Goedgekeurd – U ontvangt per post een toewijzingsbrief. In deze toewijzingsbrief wordt uitgelegd hoe u bij het SVn kunt aanvragen. Deze aanvraag dient u binnen 8 weken na de toewijzing vanuit gemeente Ede. Het SVn beoordeelt of de duurzaamheidslening toegekend kan worden aan u. Dit kan uitsluitend digitaal gedaan worden.

De stichting SVn regelt de financiële afhandeling van de leningen. Deze stichting beoordeelt uw aanvraag opnieuw.