Duurzaamheidslening gemeente LeusdenDe aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een online formulier van de gemeente Leusden. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Hier vindt u het aanvraagformulier:

https://www.leusden.nl/duurzaamheid/stimuleringslening-duurzaamheid.html

Klik op ‘Aanvragen stimuleringslening duurzaamheid deel 1’. U ziet nu het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening. Download het formulier op uw computer en Print het formulier uit.

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Dit is uitsluitend als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

 1. Gegevens aanvrager 1 en eventueel aanvrager 2 (bij 2 eigenaar bewoners)
 2. Gegevens woning:
 3. Te treffen maatregelen:
  • Vraag: Beknopte beschrijving van te treffen maatregelen. Antwoord: Zonnepanelen.
  • Vraag: Huidig energielabel en label na de maatregelen. Antwoord: ga eerst naar de website www.verbeteruwhuis.nlen volg de stappen die u via deze link moet volgen om te ontdekken wat uw huidig en toekomstig energielabel is.
  • Let op! Nadat u gekozen hebt welke verbeteringen u wil toepassen (kies voor zonnepanelen en vul het aantal panelen in), kunt u de verbeteringen mailen naar uzelf. Vul hierbij uw e-mailadres in. Zo kunt u een kopie van de resultaten toevoegen aan uw aanvraag.
  • Vraag: namen uitvoerders: Antwoord: Vul in de door u gekozen leverancier in. Als wij dat zijn: Alles op Groen B.V., Hoorn 2A, 6713KR Ede
  • Vraag: verwachte start werkzaamheden. Antwoord: vul een datum over 2 maanden in, we plannen later een exacte datum in.
  • Vraag: werk gereed. Antwoord: dezelfde datum als de startdatum die u ingevuld hebt.
  • Vraag: hoogte van de lening. Antwoord: Vul in: het totaalbedrag van de offerte exclusief BTW. U leent dan het bedrag exclusief BTW, u krijgt de BTW terug via de belastingdienst. Het is ook mogelijk om het bedrag inclusief BTW te lenen. Indien u dit wenst, vult het hier het bedrag inclusief BTW in.
 1. Bij te voegen bescheiden bij de aanvraag:
  • Voeg een kopie van de offerte toe.
  • Voeg het mailtje over uw huidig en toekomstig energielabel toe.

Nadat u de aanvraag ingevuld hebt, stuurt u deze samen met onze offerte en een kopie over het energielabel van uw huis, naar de gemeente Leusden, Afdeling Beleid, Postbus 150, 3830 AD Leusden.


Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit:

 • De aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, u krijgt hier bericht van.
 • U krijgt de aanvraagformulieren van SVN toegestuurd. Vul het formulier in en voeg alle documenten toe die u heeft verzameld. Let op dat u hier ook de toekenningsbrief van de gemeente bijvoegt.
 • Deze aanvraagformulieren met alle gevraagde bijlagen stuurt u naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit kan per mail naar kredietverlening@svn.nl (op deze manier gaat de aanvraag het snelst) of per post naar het adres dat op de aanvraagset staat.
 • SVN zal een check doen. Let op. Als er een document mist, moet de aanvraag opnieuw. Dus zorg ervoor dat u de documenten zorgvuldig verzameld en eventueel kopieën maakt. Dan hoeft u niet helemaal overnieuw te beginnen met het verzamelen van alle papieren.
 • SVN geeft een akkoord/ geen akkoord. U ontvangt een overeenkomst die u moet tekenen en terug moet sturen.
 • SVN zal de lening via een bouwdepot beschikbaar maken en een declaratieformulier opsturen.
 • U plant met ons een datum voor installatie en de zonnepanelen worden geïnstalleerd.