Duurzaamheidslening gemeente BarneveldDe aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een online formulier van de gemeente Barneveld. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. Hier vindt u het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening Barneveld

Deze gegevens heeft u nodig:

 • De offerte van de gekozen zonnepanelen leverancier.
 • Uw digid. Hiermee moet u inloggen en ondertekenen. Als het huis op naam van u en uw partner staat moeten jullie deze allebei ondertekenen met digid.

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Dit is uitsluitend als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

 • Log in met uw DIGID en kies ‘volgende stap’
 • Vul de ontbrekende gegevens in (E-mail adres en telefoonnummer)
 • Vraag 1. Omschrijf de te treffen maatregelen en de te verwachten besparingen. Hier vult u Installatie Zonnepanelen in, met de jaarlijkse besparing zoals vermeld in de offerte.
 • Vraag 2 .Geraamde kosten van de maatregelen. Hier vult u de het bedrag inclusief BTW in.
 • Vraag 3. Bedrag van de aan te vragen lening Hier vult u het bedrag exclusief BTW in.
 • Vraag 4. Naam van uitvoerder, aannemer, installateur e.d. Als wij de zonnepanelen bij u mogen plaatsen, vult u in: Alles op Groen BV, de Hoorn 2a, 6713KR, Ede.
 • Vraag 5. Datum start. Er zal worden gevraagd om een installatiedatum. Deze is nog niet bekend. Deze gaan we pas plannen als de lening is goedgekeurd. Vul hier een datum van +/- 2 maanden in de toekomst in.
 • Vraag 6. Datum gereed. Hier vult u dezelfde dag in als bij datum start, de installatie is meestal binnen een dag gereed.
 • Vraag 7. Voeg hieronder de offertes van aannemers etc. toe Hier kunt u de digitale offerte die u van ons heeft gehad uploaden.

U kunt de duurzaamheidslening alleen aanvragen voor het bedrag excl. BTW. De BTW betaalt u dus eerst zelf en zal worden teruggevraagd. Dit terugvragen duurt 2 tot 4 maanden.


Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit:

 • De aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, u krijgt hier bericht van.
 • U krijgt de aanvraagformulieren van SVN toegestuurd. Vul het formulier in en voeg alle documenten toe die u heeft verzameld. Let op dat u hier ook de toekenningsbrief van de gemeente bijvoegt.
 • Deze aanvraagformulieren met alle gevraagde bijlagen stuurt u naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit kan per mail naar kredietverlening@svn.nl (op deze manier gaat de aanvraag het snelst) of per post naar het adres dat op de aanvraagset staat.
 • SVN zal een check doen. Let op. Als er een document mist, moet de aanvraag opnieuw. Dus zorg ervoor dat u de documenten zorgvuldig verzameld en eventueel kopieën maakt. Dan hoeft u niet helemaal overnieuw te beginnen met het verzamelen van alle papieren.
 • SVN geeft een akkoord/ geen akkoord. U ontvangt een overeenkomst die u moet tekenen en terug moet sturen.
 • SVN zal de lening via een bouwdepot beschikbaar maken en een declaratieformulier opsturen.
 • U plant met ons een datum voor installatie en de zonnepanelen worden geïnstalleerd.