Kenniscentrum
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Duurzaamheidslening in Veenendaal

Het nieuwe budget voor de duurzaamheidslening bij de gemeente Veenendaal is sinds februari ’21 weer beschikbaar.

Klanten van Alles op Groen krijgen na het ondertekenen van de offerte per mail uitleg over de aanvraagprocedure.

De aanvraag van de duurzaamheidslening doet u volgens onderstaande aanvraagprocedure.

Aan de hand hiervan moet de aanvraag goed verlopen.

Stap 1: U stuurt een e-mail naar de gemeente Veenendaal:

Met deze mail geeft u bij de gemeente aan, dat u een duurzaamheidslening wil aanvragen.

Om het makkelijk te maken hebben we de tekst voor de e-mail al geschreven, deze kunt u knippen en plakken en in een nieuw mailtje zetten.

Vergeet u dan niet om uw naam, achternaam, enz in te vullen!

Geachte mevrouw de Water,

Met deze mail laat ik u weten dat ik een duurzaamheidslening wil aanvragen voor het aankopen van zonnepanelen bij Alles op Groen.

 • Naam:
 • Achternaam:
 • BSN nummer van aanvrager 1:
 • BSN nummer van aanvrager 2 (indien van toepassing):
 • Huidig adres:
 • Telefoonnummer:
 • Graag ontvang ik verdere informatie m.b.t. de aanvraag.

Vriendelijke groet,

Bij deze e-mail voegt u de volgende documenten in PDF formaat toe:

 • De volledige ondertekende offerte van de installateur in PDF formaat. Let op de offerte moet zowel door u als door de installateur ondertekend zijn.
 • Kopie van de voor- en achterkant van geldig identiteitsbewijs in PDF formaat, als het huis op naam van u en uw partner staat moet het ID bewijs van beide partners toegevoegd worden.
 • Kopie van meest actuele WOZ beschikking in PDF formaat(Aanslagbiljet van de Gemeentelijke Belastingen Beschikking wet WOZ)

Let op: Kopieën van deze documenten moeten in PDF formaat aangeleverd worden, doet u dit niet dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen door de gemeente!

Als u vragen hebt over de aanvraag, stuur dan in elk geval alvast de aanvraagmail naar de gemeente maar wacht niet met het versturen van uw aanvraagmail. U kunt uw vraag in de aanvraagmail voor de gemeente zetten. Uw vraag zal dan zo snel mogelijk beantwoord worden door de gemeente.

Deze e-mail met bijbehorende documenten stuurt u naar:

duurzaamheidslening@veenendaal.nl

Nadat de gemeente uw e-mail ontvangen heeft, zal zij nagaan of de documenten goed aangeleverd zijn door u. Als dit zo is sturen zij u “de gemeentelijke aanvraagset” toe.

Stap 2: Invullen van de “gemeentelijke aanvraagset” en terugmailen.

De gemeentelijke aanvraagset bestaat uit twee formulieren:

 1. De “vooraanvraag”(= het aanvraagformulier)
 2. De Toestemmingsverklaring (u verklaart hiermee akkoord te gaan dat uw gegevens door de gemeente Veenendaal en de SVN uitgewisseld worden).

Aandachtspunten bij het invullen van “de gemeentelijke aanvraagset”:

Bij punt 2Gegevens woning waar lening voor wordt aangevraagd:

Is er een bouw- en/of monumentenvergunning nodig:

U vult in:  nee, er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen, tenzij u in een monumentaal pand woont. Dan vult de gevraagde gegevens m.b.t vergunning in.

Bij punt 3. Te treffen maatregelen:

Beknopte beschrijving te treffen maatregelen:

U vult in: Alles op Groen B.V., aantal zonnepanelen, datum van de offerte en de totaalprijs exclusief          BTW

        Let op:  De totaalprijs staat in de offerte van Alles op Groen bij de “prijsopgave”

(op dezelfde pagina als waar u uw handtekening geplaatst hebt).

Huidig energielabel van de woning: Het energielabel moet goed ingevuld worden. Een voorlopig energielabel van uw woning kunt u via deze link vinden: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

Indicatie label na treffen maatregelen: als u dit weet kunt u dit invullen, is niet verplicht.

Planning van de werkzaamheden: Start werk: u vult hier een datum over 2 maanden in, de exacte datum is nog niet bekend. Werk gereed: u vult hier de startdatum in die u net ingevuld hebt.

Bij punt 4. Bij te voegen documenten:

Als u alle gevraagde documenten goed aangeleverd hebt bij uw eerste aanvraagmailtje aan de gemeente, hoeft u alleen nog de vooraanvraag en het toestemmingsformulier in PDF formaat toe te voegen. Tenzij de gemeente specifiek gevraagd heeft om een document nog een keer aan te leveren.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier en het ingevulde toestemmingsformulier in PDF formaat terugmailen naar: duurzaamheidslening@veenendaal.nl

Het verdere verloop van het proces, tot u kunt genieten van uw zonnepanelen, ziet er als volgt uit:

 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, stuurt zij u de toewijzingsbrief toe.
 • Na ontvangst van deze brief, moet de Duurzaamheidslening door u aangevraagd worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Zij zullen beoordelen of de duurzaamheidslening toegekend kan worden aan u.
 • De aanvraag kan uitsluitend digitaal gedaan worden via de website van de SVN.
 • Door op bijgaande link te klikken komt u op de website van de SVN terecht. U kunt hier de lening aanvragen: https://www.svn.nl/particulieren/
 • Als u wil weten hoe u de aanvraag bij de SVN doet, klik dan hier
 • Als alle gevraagde documenten geüpload zijn, in behandeling genomen zijn én goedgekeurd zijn zal de SVn u bericht sturen (via uw MijnSVN account) of uw aanvraag goedgekeurd is.
 • Nadat u goedkeuring van de SVN ontvangen hebt, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we een installatiedatum inplannen.
 • Ondertussen ontvangt u van de SVN bevestiging dat het leenbedrag in een bouwdepot geplaatst is. Hierbij zult u ook declaratieformulieren ontvangen. Hiermee is het aanvragen duurzaamheidslening gelukt!

Mocht u vastlopen in de proces, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: Alles op Groen: 0318-623535

Inhoudsopgave