Hoe vraag ik een duurzaamheidslening voor zonnepanelen aan in Gemeente Amersfoort?

Als u zonnepanelen koopt voor uw bestaande woning in Amersfoort, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de duurzaamheidslening. Check wel even of u voldoet aan de voorwaarden. Het aanvragen van de duurzaamheidslening voor zonnepanelen is best makkelijk als u weet wat u moet doen. Als u ons stappenplan volgt hoeft het niet meer dan 15 minuten te kosten. 

Als u een aanvraag doet voor een duurzaamheidslening voor zonnepanelen dient een kopie van een getekende offerte van een zonnepanelen-leverancier mee te sturen. De beoordelaar van uw aanvraag zal kijken naar het volledige bedrag inclusief BTW op de offerte. Dit is het bedrag wat u mogelijk zou kunnen lezen. U dient dus voordat u een aanvraag gaat indienen een keuze te maken voor een partij die bij u de zonnepanelen gaat leveren.

Alles op Groen levert ook zonnepanelen in Amersfoort . Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze adviseurs. U ontvangt dan niet alleen een offerte maar ook een advies op maat hoe u een zo hoog mogelijk rendement uit uw zonnepanelen zou kunnen krijgen.

Vraag een adviesgesprek aan

Het aanvragen van de duurzaamheidslening begint bij het aanvraagformulier. Het formulier voor gemeente Amersfoort kunt u hier downloaden.

Download hier het formulier

De beoordelaar zal kijken welke impact de zonnepanelen op de verduurzaming van uw woning zullen hebben. Dat zal hij o.a. doen door te kijken naar het energielabel van uw woning voor en na de getroffen maatregel. U kunt via Verbeterjehuis.nl, een initiatief van de Rijksoverheid, een rapport kunt opvragen over de impact van uw zonnepanelen op het energielabel van uw woning.

Ga naar verbeterjehuis.nl en vul hier de gekozen verbetering in die u wil gaan toepassen. Kies voor zonnepanelen en vul het aantal zonnepanelen. Houd hierbij het aantal zonnepanelen aan op de offerte die door u is goedgekeurd in stap 1.

Om vast te stellen of uw woning niet boven de maximale WOZ-waarde van €250.000 uitstijgt, wil de beoordelaar een kopie van de koopakte en een aanslagbiljet OZB en/of beschikking WOZ kunnen inzien. Voeg van beide documenten een kopie toe aan de aanmelding.

U heeft nu alle gegevens bij elkaar om het formulier in te kunnen vullen.

 • Gegevens woning: vul daar de WOZ waarde en de kadastrale aanduiding in.
  Voor het plaatsen van zonnepanelen is over het algemeen geen vergunning nodig. Heeft u een monumentaal pand of wilt u de zonnepanelen in een weiland plaatsen, dan kunt u voor de zekerheid even contact opnemen met de gemeente.
 • Te treffen duurzaamheidsmaatregelen: Vul hier “Zonnepanelen” in
 • Huidig energielabel en label ná de maatregelen: hierin vult u de resultaten in die u via verbeterjehuis.nl ontvangen hebt in uw e-mail.
 • Namen uitvoerders: vul hier de gegevens van uw leverancier in, bijvoorbeeld Alles op Groen B.V, Klaphekweg 32a, 6713 HN, Ede.
 • Start werk: vul een datum over 2 maanden in.
 • Werk Gereed: Zonnepanelen worden in een dag geïnstalleerd. Vul daarom dezelfde datum in als bij startdatum
 • Totaal kosten, incl BTW: vul het totaalbedrag inclusief BTW in zoals vermeld in de offerte.
 • Gevraagde lening: bij de gemeente Amersfoort leent u het totaalbedrag inclusief de BTW

Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u hem ondertekenen.

Controleer voordat u alles verstuurd of u alle bijlagen hebt toegevoegd

 • Volledige, getekende offerte van de leverancier
 • Kopie koopakte van uw woning
 • Kopie aanslagbiljet OZB en/of beschikking WOZ
 • Kopie van huidig en toekomstig energielabel dat u per mail via “verbeteruwhuis” ontvangen hebt.

Versturen kan per post of digitaal. Onze ervaring is dat de aanvraag sneller verloopt als u dit digitaal indient.

Adres:
Gemeente Amersfoort
Woon- en werkklimaat- afdeling Milieu
Postbus 4000
3800 EA
Amersfoort

of

info@amersfoort.nl

gebruik als onderwerp dan “Aanvraag Duurzaamheidslening [vul uw postcode in]”

Ingediend, en dan?

Nadat u het aanmeldformulier heeft opgestuurd zal de beoordelaar van de gemeente kijken of alles volledig en juist in ingevuld. Daar kan even wat tijd overheen gaan voor u een reactie krijgt. U krijgt een van de volgende reacties:

Afgekeurd – Als de gemeente uw aanvraag afkeurt, ontvangt u een brief waarin de beoordelaar van de gemeente zijn besluit toelicht. Mogelijk voldoet u niet aan de voorwaarden, is de aanvraag incompleet of is de pot met geld op.

Goedgekeurd – U ontvangt per post een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn beoordeelt of de duurzaamheidslening toegekend kan worden aan u. U dient met het aanvraagformulier een verzoek tot toekennen in bij het SVn doen. Dit kan uitsluitend digitaal gedaan worden.

Hoe dien ik een verzoek tot toekenning in bij het SVn?

Aanvraag indienen bij het SVn

De stichting SVn regelt de financiële afhandeling van de leningen. Deze stichting beoordeelt uw aanvraag opnieuw.

Lees meer over het SVn