Hoe vraag ik een Duurzaamheidslening aan voor zonnepanelen in Gemeente Nieuwegein?

Als u zonnepanelen koopt voor uw bestaande woning in gemeente Nieuwegein, dan kunt u mogelijk gebruik maken van een lening. Deze lening heet de Duurzaamheidslening. Check wel even of u voldoet aan de voorwaarden. Het aanvragen van de lening voor zonnepanelen is best makkelijk als u weet wat u moet doen. Als u ons stappenplan volgt hoeft het niet meer dan 10 minuten te kosten. 

De aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een aanvraagformulier van de gemeente Nieuwegein. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening

Deze gegevens heeft u nodig:

Kopie van de volledige, door u ondertekende offerte van Alles op Groen

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Dit is uitsluitend als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

  • Beknopte beschrijving van de maatregelen: vink “zonnepanelen (PV-cellen/PV-folie)” aan.
  • Vul bij de “Totaal gemaakte kosten” het totaalbedrag inclusief BTW in.
  • Vul bij “Totaal gewenste lening” het bedrag in dat u wilt lenen
  • Vermeldt zelf op het aanvraagformulier “installatie volgt na goedkeuring van de lening”

Bijlagen bij de aanvraag:

  • Volledige, getekende offerte van Alles op Groen
Het ingevulde aanvraagformulier kan samen met de offerte per e-mail verstuurd worden naar duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of per post verstuurd worden naar Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Ingestuurd, en dan?

Nadat u het aanmeldformulier heeft opgestuurd zal de beoordelaar van de gemeente kijken of alles volledig en juist in ingevuld. Daar kan even wat tijd overheen gaan voor u een reactie krijgt. U krijgt een van de volgende reacties:

Afgekeurd – Als de gemeente uw aanvraag afkeurt, ontvangt u een brief waarin de beoordelaar van de gemeente zijn besluit toelicht. Mogelijk voldoet u niet aan de voorwaarden, is de aanvraag incompleet of is de pot met geld op.

Goedgekeurd – U ontvangt per post een toewijzingsbrief. In deze toewijzingsbrief wordt uitgelegd hoe u bij het SVn kunt aanvragen. Deze aanvraag dient u in binnen 8 weken na de toewijzing vanuit de gemeente. Het SVn beoordeelt of de duurzaamheidslening toegekend kan worden aan u. Dit kan uitsluitend digitaal gedaan worden.

De stichting SVn regelt de financiële afhandeling van de leningen. Deze stichting beoordeelt uw aanvraag opnieuw.