Duurzaamheidslening gemeente PuttenDe aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een online formulier van de gemeente Putten. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. Hier vindt u het aanvraagformulier:

https://www.putten.nl/Inwoners/Milieu_Natuur_Duurzaamheid/Duurzaamheid/Leningen/Duurzaamheidslening_particulier

(als de link niet werkt, kunt hem kopiëren en plakken in uw browser)

Deze gegevens heeft u nodig:

 • De volledige, getekende offerte van de gekozen zonnepanelen leverancier.
 • Kopie identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Dit is uitsluitend als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

 • Klik op ‘Aanvraagformulier Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening 2019’. U ziet nu het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening.
 • Download het formulier op uw computer en print het formulier uit.
 • Kruis het vakje “particuliere woningeigenaar” aan.
 • Vul de ontbrekende gegevens in bij “Gegevens bewoner.”
 • Ga naar “Duurzaamheidsmaatregelen” en kruis het vakje zonnepanelen aan. Daar vult u ook de totaalprijs inclusief BTW in zoals in onze offerte vermeld staat.
 • Bij “Planning (begin- en einddatum)” vult u een datum over 2 maanden in, de exacte datum zullen we inplannen op het moment dat de lening goedgekeurd is.
 • Ga naar “Hoofdsom”: vul het bedrag in dat u wilt lenen, dat is de totaalprijs inclusief BTW die in de offerte staat

Als u het formulier helemaal ingevuld én ondertekend hebt, kunt u dit formulier met een kopie van de offerte van de leverancier en een kopie van uw ID-bewijs opsturen naar de gemeente Putten o.v.v. Aanvraag duurzaamheidslening. Digitaal kan dit naar: info@putten.nl of per post: Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK PUTTEN.

 Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit:

 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, stuurt zij u de toewijzingsbrief toe.
 • Na ontvangst van deze brief, moet de Duurzaamheidslening door u aangevraagd worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Zij zullen beoordelen of de duurzaamheidslening toegekend kan worden aan u.
 • De aanvraag kan uitsluitend digitaal gedaan worden via de website van de SVN.
 • Door op bijgaande link te klikken komt u op de website van de SVN terecht. U kunt hier de lening aanvragen: https://www.svn.nl/particulieren/
 • Als u wil weten hoe u de aanvraag bij de SVN doet, klik dan hier
 • Als alle gevraagde documenten geüpload zijn, in behandeling genomen zijn én goedgekeurd zijn zal de SVn u bericht sturen (via uw MijnSVN account) of uw aanvraag goedgekeurd is.
 • Nadat u goedkeuring van de SVN ontvangen hebt, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we een installatiedatum inplannen.
 • Ondertussen ontvangt u van de SVN bevestiging dat het leenbedrag in een bouwdepot geplaatst is. Hierbij zult u ook declaratieformulieren ontvangen. Hiermee is het aanvragen duurzaamheidslening gelukt!