Duurzaamheidslening gemeente PuttenDe aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een online formulier van de gemeente Putten. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. Hier vindt u het aanvraagformulier:

https://www.putten.nl/Inwoners/Milieu_Natuur_Duurzaamheid/Duurzaamheid/Leningen/Duurzaamheidslening_particulier

(als de link niet werkt, kunt hem kopiëren en plakken in uw browser)

Deze gegevens heeft u nodig:

 • De offerte van de gekozen zonnepanelen leverancier.
 • Kopie identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort).

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Dit is uitsluitend als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

 • Klik op ‘Aanvraagformulier Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening 2019’. U ziet nu het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening.
 • Download het formulier op uw computer en print het formulier uit.
 • Kruis het vakje “particuliere woningeigenaar” aan.
 • Vul de ontbrekende gegevens in bij “Gegevens bewoner.”
 • Ga naar “Duurzaamheidsmaatregelen” en kruis het vakje zonnepanelen aan. Daar vult u ook de totaalprijs inclusief BTW in zoals in onze offerte vermeld staat.
 • Bij “Planning (begin- en einddatum)” vult u een datum over 2 maanden in, de exacte datum zullen we inplannen op het moment dat de lening goedgekeurd is.
 • Ga naar “Hoofdsom”: vul het bedrag in dat u wilt lenen, dat is de totaalprijs inclusief BTW die in de offerte staat

Als u het formulier helemaal ingevuld én ondertekend hebt, kunt u dit formulier met een kopie van de offerte van de leverancier en een kopie van uw ID-bewijs opsturen naar de gemeente Putten o.v.v. Aanvraag duurzaamheidslening. Digitaal kan dit naar: info@putten.nl of per post: Gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK PUTTEN.


Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit:

 • De aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, u krijgt hier bericht van.
 • U krijgt de aanvraagformulieren van SVN toegestuurd. Vul het formulier in en voeg alle documenten toe die u heeft verzameld. Let op dat u hier ook de toekenningsbrief van de gemeente bijvoegt.
 • Deze aanvraagformulieren met alle gevraagde bijlagen stuurt u naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit kan per mail naar kredietverlening@svn.nl (op deze manier gaat de aanvraag het snelst) of per post naar het adres dat op de aanvraagset staat.
 • SVN zal een check doen. Let op. Als er een document mist, moet de aanvraag opnieuw. Dus zorg ervoor dat u de documenten zorgvuldig verzameld en kopieën maakt. Dan hoeft u niet helemaal overnieuw te beginnen met het verzamelen van alle papieren. Stuur geen originele documenten, tenzij anders gevraagd. De SVn stuurt namelijk geen documenten terug.
 • SVN geeft een akkoord/ geen akkoord. U ontvangt een overeenkomst die u moet tekenen en terug moet sturen.
 • SVN zal de lening via een bouwdepot beschikbaar maken en een declaratieformulier opsturen.
 • U plant met ons een datum voor installatie en de zonnepanelen worden geïnstalleerd.