De aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een aanvraagformulier van de gemeente Ermelo. Het invullen kost ongeveer 15 minuten.

Hier vindt u het aanvraagformulier

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening Ermelo

Deze gegevens heeft u nodig

 • Onze volledige, getekende offerte.  Er zal worden gevraagd om een kopie mee te sturen.
  Belangrijk: vermeld op de offerte een fictieve start -en einddatum, vul hier een datum van ongeveer 2 maanden in de toekomst in.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u géén vergunning nodig. Dit is alleen nodig als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

Bij 3. Doelgroep:
Vul in dat de lening benut wordt om één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen door te voeren.

Bij 6. Beschrijving duurzaamheidsmaatregelen en werkelijke kosten:
Duid PhotoVoltaïsch zonnesysteem aan.
In de kolom specificatie wordt gevraagd om het aantal zonnepanelen en om het totaal vermogen kWp: dit staat in de offerte van Alles op Groen bij de prijsopgave.
In de kolom Werkelijke kosten in € incl BTW vult u de totaalprijs in zoals ook vermeld staat in de offerte.

Onderin de tabel wordt gevraagd wat de totale werkelijke kosten zijn:
daar vult u opnieuw de totaalprijs incl. BTW. in.

Daaronder wordt het gewenste leenbedrag gevraagd:
U kunt de duurzaamheidslening alleen aanvragen voor het totaalbedrag excl. BTW.

Formulier met gevraagde bijlagen opsturen naar de gemeente

Gemeente Ermelo
Postbus 500
3850 AM Ermelo

Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit:

 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, stuurt zij u de toewijzingsbrief toe.
 • Na ontvangst van deze brief, moet de Duurzaamheidslening door u aangevraagd worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Zij zullen beoordelen of de duurzaamheidslening toegekend kan worden aan u.
 • De aanvraag kan uitsluitend digitaal gedaan worden via de website van de SVN.
 • Door op bijgaande link te klikken komt u op de website van de SVN terecht. U kunt hier de lening aanvragen: https://www.svn.nl/particulieren/
 • Als u wil weten hoe u de aanvraag bij de SVN doet, klik dan hier
 • Als alle gevraagde documenten geüpload zijn, in behandeling genomen zijn én goedgekeurd zijn zal de SVn u bericht sturen (via uw MijnSVN account) of uw aanvraag goedgekeurd is.
 • Nadat u goedkeuring van de SVN ontvangen hebt, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we een installatiedatum inplannen.
 • Ondertussen ontvangt u van de SVN bevestiging dat het leenbedrag in een bouwdepot geplaatst is. Hierbij zult u ook declaratieformulieren ontvangen. Hiermee is het aanvragen duurzaamheidslening gelukt!