Duurzaamheidslening gemeente NijmegenDe aanvraag van de duurzaamheidslening doet u via een online formulier van de gemeente Nijmegen. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. Hier vindt u het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening Nijmegen

U kunt dit formulier op uw computer invullen, vervolgens dient u dit te printen en ondertekenen.

Deze gegevens heeft u nodig:

 • De offerte van de gekozen zonnepanelen leverancier.

Vergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Dit is uitsluitend als het pand een monument is of als u zonnepanelen in een weiland of tuin plaatst.

Invullen formulier

 • Bij maatregel vinkt u aan: Fotovoltaïsche zonnecellen (bijv. zonnepaneel of -folie en
  de daarbij behorende spanningsomvormer
 • Er wordt gevraagd om een datum wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze is nog niet bekend. Deze gaan we pas plannen als de lening is goedgekeurd. Vul hier een datum van +/- 2 maanden in de toekomst in. U kunt hierbij ook vermelden ‘wordt gepland zodra de lening verstrekt is’.
 • U kunt de duurzaamheidslening alleen aanvragen voor het bedrag excl. BTW. De BTW betaalt u dus eerst zelf en zal worden teruggevraagd. Dit terugvragen duurt 2 tot 4 maanden.
 • U stuurt het ingevulde formulier naar: Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar: Gemeente Nijmegen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Programma Wonen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen.


Het verdere verloop van het proces ziet er als volgt uit:

 • De aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente, u krijgt hier bericht van.
 • U krijgt de aanvraagformulieren van SVN toegestuurd. Vul het formulier in en voeg alle documenten toe die u heeft verzameld. Let op dat u hier ook de toekenningsbrief van de gemeente bijvoegt.
 • Deze aanvraagformulieren met alle gevraagde bijlagen stuurt u naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit kan per mail naar kredietverlening@svn.nl (op deze manier gaat de aanvraag het snelst) of per post naar het adres dat op de aanvraagset staat.
 • SVN zal een check doen. Let op. Als er een document mist, moet de aanvraag opnieuw. Dus zorg ervoor dat u de documenten zorgvuldig verzameld en kopieën maakt. Dan hoeft u niet helemaal overnieuw te beginnen met het verzamelen van alle papieren. Stuur geen originele documenten, tenzij anders gevraagd. De SVn stuurt namelijk geen documenten terug.
 • SVN geeft een akkoord/ geen akkoord. U ontvangt een overeenkomst die u moet tekenen en terug moet sturen.
 • SVN zal de lening via een bouwdepot beschikbaar maken en een declaratieformulier opsturen.
 • U plant met ons een datum voor installatie en de zonnepanelen worden geïnstalleerd.