Duurzaamheidslening gemeente VeenendaalIn deze e-mail geven wij een uitgebreide uitleg over de aanvraagprocedure van de duurzaamheidslening bij de gemeente Veenendaal.

Aan de hand hiervan moet de aanvraag goed verlopen.

Stap 1: U stuurt een e-mail naar de gemeente Veenendaal:

Met deze mail geeft u bij de gemeente aan, dat u een duurzaamheidslening wil aanvragen.

Om het makkelijk te maken hebben we de tekst voor de e-mail al geschreven, deze kunt u knippen en plakken en in een nieuw mailtje zetten. Vergeet u dan niet om uw naam, achternaam, enz in te vullen!

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met deze mail laat ik u weten dat ik een duurzaamheidslening wil aanvragen voor het aankopen van zonnepanelen bij Alles op Groen.

 • Naam:
 • Achternaam:
 • BSN nummer van aanvrager 1:
 • BSN nummer van aanvrager 2 (indien van toepassing):
 • Huidig adres:
 • Telefoonnummer:
 • Graag ontvang ik verdere informatie m.b.t. de aanvraag.

Vriendelijke groet,

Bij deze e-mail voegt u de volgende documenten in PDF formaat toe:

 • De volledige ondertekende offerte van Alles op Groen in PDF formaat
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs in PDF formaat, als het huis op naam van u en uw partner staat moet het ID bewijs van beide partners toegevoegd worden.
 • Kopie van meest actuele WOZ beschikking in PDF formaat(Aanslagbiljet van de Gemeentelijke Belastingen Beschikking wet WOZ)

Let op: Kopieën van deze documenten moeten in PDF formaat aangeleverd worden, doet u dit niet dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen door de gemeente!

Deze e-mail met bijbehorende documenten stuurt u naar: duurzaamheidslening@veenendaal.nl

Stap 2: Invullen van de “gemeentelijke aanvraagset” en terugmailen.

Nadat de gemeente uw e-mail ontvangen heeft, zal zij nagaan of de documenten goed aangeleverd zijn door u. Als dit zo is sturen zij u “de gemeentelijke aanvraagset” toe.

De gemeentelijke aanvraagset bestaat uit twee formulieren:

 1. Het aanvraagformulier
 2. De Toestemmingsverklaring waarin u verklaart dat de gemeente Veenendaal uw gegevens mag doorgeven aan de SVN.

Aandachtspunten bij het invullen van “de gemeentelijke aanvraagset”:

Bij punt 2Gegevens woning waar lening voor wordt aangevraagd:

Is er een bouw- en/of monumentenvergunning nodig:

U vult in:  nee, er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen, tenzij u in een monumentaal pand woont. Dan vult de gevraagde gegevens m.b.t vergunning in.

Bij punt 3. Te treffen maatregelen:

U vult in: zonnepanelen, datum van de offerte en de totaalprijs exclusief BTW.

Huidig energielabel van de woning: Het energielabel moet goed ingevuld worden. Een voorlopig energielabel van uw woning kunt u via deze link vinden: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

Indicatie label na treffen maatregelen: als u dit weet kunt u dit invullen, is niet verplicht.

Planning van de werkzaamheden: Start werk: u vult hier een datum over 2 maanden in, de exacte datum is nog niet bekend. Werk gereed: u vult hier de startdatum in die u net ingevuld hebt.

Gevraagde duurzaamheidslening (afgerond bedrag): de totaalprijs vanuit de offerte

Let op dat u het bedrag goed invult, dit bedrag kan na het indienen van de aanvraag niet meer gewijzigd worden!

Bij punt 4. Bij te voegen documenten:

Toestemmingsverklaring

Het volledig ingevulde aanvraagformulier en het ingevulde toestemmingsformulier in PDF formaat terugmailen naar: duurzaamheidslening@veenendaal.nl

Het verdere verloop van het proces, tot u kunt genieten van uw zonnepanelen, ziet er als volgt uit:

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • Hierna ontvangt u bericht met daarin de goedkeuring (of afwijzing) voor de aanvraag.
 • Als u goedkeuring van de gemeente krijgt, ontvangt u van hen het toekenningsformulier en aanvraagformulieren voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • Deze aanvraagformulieren moeten door u ingevuld worden en deze verstuurt u mét alle gevraagde bijlagen naar de SVn, inclusief het toekenningsformulier van de gemeente. Dit kan per mail: kredietverlening@svn.nl (op deze manier gaat de aanvraag het snelst) of per post naar het adres dat op de aanvraagformulieren staat.
 • het SVn doet de financiële toetsing en afhandeling van de lening.

Let op:

 • Als er een document mist, moet de aanvraag opnieuw.
 • Zorg ervoor dat u de documenten zorgvuldig verzamelt en dat u er kopieën van maakt.
 • Stuur geen originele documenten, tenzij anders gevraagd. De SVn stuurt namelijk geen documenten terug.
 • Stuur ook de toekenningsbrief (bewijs van goedkeuring) van de gemeente.
 • Als het SVn akkoord geeft, ontvangt u een overeenkomst/offerte die u (en uw partner) moet ondertekenen en terugsturen naar de SVn.
 • Het SVn zal u, na ontvangst van de ondertekende offerte, bericht geven dat het bouwdepot geopend wordt en zal declaratieformulieren naar u opsturen.

Mocht u vastlopen in de proces, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: Alles op Groen: 0318623535