Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom de salderingsregeling?

Zoals hierboven aangegeven wil Minister Wiebes van Economische Zaken de salderingsregeling aanpassen. De bedoeling was om dit per 1-1-2020 te doen. Maar dit is inmiddels met 1 jaar verlengt tot 1-1-2021.

Het invoeren van de terugleversubsidie is complexer en heeft meer tijd nodig dan eerder verwacht. Tijdens  een overleg over duurzaamheid zei minister Wiebes: ‘Ik heb meerdere malen toegezegd om de huidige terugverdientijd van de salderingsregeling – 7 jaar – ook terug te laten komen in de terugleversubsidie. Het moet niet minder aantrekkelijk worden om zelf kleinschalig te gaan investeren in zonne-energie. Maar het is ook niet nodig om het meer aantrekkelijk te maken. Bij het voorbereiden van die terugleversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is. Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten. Dat betekent dat er onder dezelfde voorwaarden door dezelfde mensen en door nieuwe toetreders een jaar langer gebruikgemaakt kan blijven worden van deze regeling. Het tijdsschema voor de opvolger zie ik namelijk steeds somberder in.’

Naar verwachting komt er vanaf 2020 een vaste terug-lever-vergoeding. Dit zal rond de huidige prijs van 21 cent liggen.  Als de energieprijs gaat stijgen, dan krijgen we nog steeds 21 cent. Dat is jammer. Iedere cent extra hadden we graag gekregen. Maar andersom werkt het wel weer positief. Als de energieprijs daalt krijgen we 21 cent. Dan zijn we weer blij met een vaste vergoeding.  De minister heeft aangegeven dat hij wil dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Hier zal de vergoeding op afgestemd zijn.