Is er veel ontwikkeling in zonnepanelen?

Ja en nee. Zonnepanelen zijn een hele oude uitvinding. Al in 1839 ontdekte de Franse natuurkundige Becquerel dat het mogelijk is om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Dit wordt in de natuurkunde fotovoltaïsch effect genoemd.

We zien dat het vermogen jaarlijks met een paar procent groeit. Dit was de afgelopen jaren was wat minder. Op dit moment is het gemiddelde vermogen van een zonnepaneel rond de 300 wp (watt piek). De ontwikkeling van zonnepanelen zal de komende jaren verder doorgaan. Dat komt doordat veel meer geld beschikbaar voor onderzoek. Het vermogen zal verder stijgen.

Andere ontwikkelingen zijn zonnepanelen die in het dak vallen (zgn. ‘in roof’ systemen) en zonnepanelen geïntegreerd in dakpakken. Deze kunnen vrijwel uitsluitend toegepast worden in nieuwbouw. Vooral omdat de aanpassingen aan het dak ingrijpend zijn.

‘In roof’ systemen

Over ‘in roof’ systemen is commotie geweest omdat op warme zomerdagen bij een aantal woningen brand is ontstaan. De systemen zijn gewoon veilig. Wel wordt de temperatuur hoger bij zonnepanelen die op dakpannen liggen. Dit komt doordat er minder koeling door wind plaats vindt. Bij hogere temperaturen zal het zonne-systeem minder opwekken (het zogenaamde ‘aftoppen’). Het kan mis gaan als de installatie ondeugdelijk is. Zorg dus voor een goede installateur met de juiste certificeringen (met bij voorkeur Zonnekeur certificering).

Zonnedakpannen

Zonnepanelen geïntegreerd in dakpannen zijn nog een stap verder. Bij bestaande bouw moeten hiervoor alle dakpannen vervangen worden. Daarbij moet goed gekeken worden naar de veiligheid en dakconstructie. Het kan niet zomaar. Ook vraagt het een hoge investering met daardoor een beperkt rendement op je investering. Op dit moment worden zonnedakpannen daardoor vrijwel alleen toegepast bij nieuwbouw. Hier komt naar verwachting voorlopig geen verandering in. Wel zijn op dit gebied veel ontwikkelingen te zien.